Author Archives: Natasha

 1. 95

  Leave a Comment

  Pigzine: “Et consideres membre de la comunitat? De quina?”

  Observardor/a: “Si, sempre que estas amb gent ja ets membre de la comunitat”

  Pigzine: “Quin creus que es l’objectiu del porc?”

  Observador/a: “Obrir un debat perque tota la gent es posi d’acord”

  Pigzine: “Et genera desconfiança  el fet que sigui tant fàcil obrir el porc  a l’hora de fer-ho?”

  Observador: “No , perquè ja es veu que es un fons comunitari.”

  Pigzine: “Do you consider yourself a part of the community? Which one?”

  Watcher: “Yes, as long as you are with people you are already a member of the community”

  Pigzine: “What do you think Pig is about?”

  Watcher: “To open a debate and see if we can all agree”

  Pigzine: “Does the fact that Pig can be opened so easily deter you from opening it?”

  Watcher: “No, because it is already seen as a community fund.”


  Firatàrrega, Catalonia – 08/09/2019

   

 2. 94

  Leave a Comment

  Pigzine: “En què li agradaria invertir els diners?”

  Observador: “Es podria fer un donatiu a fira Tàrrega  o per alguna ONG”

  Pigzine: “Per què no decideix obrir-lo?”

  Observador: “Perquè considero que és massa responsabilitat”

  Pigzine: “What do you think will happen to the money?”

  Observer: “A donation could be made at the Tàrrega fair or by some NGOs”

  Pigzine: “Why not decide to open it and do that?”

  Observer: “It is too much responsibility”


  Firatàrrega, Catalonia – 08/09/2019

 3. 93

  Leave a Comment

  Pigzine: “En que li agradaria invertir els diners de dins el porc?”

  Observador: “En crear un espectacle i fer-lo l’any que ve a fira Tàrrega.”

  Pigzine: “I per què no decideix obrir-lo i agafar els diners?”

  Observador: “perquè segurament hi ha gent que ho necessita més que nosaltres”

  Pigzine: “What do you think the money inside Pig should be spent on?”

  Observador: “To create my show, so I can do it next year at Tàrrega”

  Pigzine: “And why have you decided to not open it and take the money?”

  Observador: “Because there are probably people who need it more than us.”


  Firatàrrega, Catalonia – 08/09/2019

 4. 92

  Leave a Comment

  ” Ho destinaria als artistes. Són ells qui realment fan possible un esdeveniment tant bonic com la Fira del teatre.”

  ” I would share It between the artists. They are the ones that make Fira Tàrrega possible.”


  Firatàrrega, Catalonia – 08/09/2019

 5. 91

  Leave a Comment

  Pigzine: ” Has participat o participaràs al Pig?”

  Observador/a: “No ho crec, no m’entusiasma la idea.”

  Pigzine:” Prendries tu la inciativa de proposar una idea per a la qual destinar-ho?”

  Observador/a: “No crec que els diners representin una ajuda real. Al final només és una cosa material i temporal.”

  Pigzine: “Et consideres part d’una comunitat?”

  Observador/a: “Formo part de manera inevitable de varies comunitats però no em sento representada per cap.”

  Pigzine: ” Quin creus que és l’objectiu de Pig?”

  Observador/a: ” Conèixer  les intencions de la gent.”

  Pigzine: “Que creus que haurien de fer aquells que obrin el Pig amb els diners?”

  Observador/a: “Crec que podria millorar problemàtiques amb molt poca repercussió social. Ja que aquelles que són més profundes no poden resoldres amb diners.”

  Pigzine: ” Si tinguéssis un bon propòsit ho obriries?”

  Observador/a: ” No, preferiria dedicar una ajuda més humana i amb més sentit.”

  Pigzine: “Would you contribute to Pig?”

  Watcher: “I don’t think so, I can’t see the point of it.”

  Pigzine: “What do you think the money should be for?”

  Watcher: “I don’t see this money as a real help. At the end of the day money is just material and temporary.”

  Pigzine: ” Do you consider yourself a member of a community?”

  Watcher: “I believe it’s inevitable to be part of many communities but I don’t feel represented in any of them.”

  Pigzine: “What do you think Pig is about?”

  Watcher: “To get to know people’s intentions.”

  Pigzine: “What do you think those who open Pig should do with the money?”

  Watcher: “Maybe money could kind of give short term solutions to some little problems. But absolutely not with heavy social conflicts. Society needs human help rather than economic help.”

  Pigzine: “Well if you have a reason, would you open it?”

  Watcher: “I would rather get involved with some organisations and give real support.”


  Firatàrrega, Catalonia – 07/09/2019

 6. 90

  Leave a Comment

  “M’esperaria a obrir el Pig quan estigués ple.”

  ” I would wait to open Pig until it’s full of money.”

   


  Firatàrrega, Catalonia – 08/09/2019

 7. 89

  Leave a Comment
  ” Deixen els diners sense vigilància perquè saben que la gent no serà capaç de posar-se d’acord. Per tant ningú ho obrirà.”
  “They can leave the money without supervision as they know that people won’t be able to agree. Nobody will open it.”

  Firatàrrega, Catalonia – 07/09/2019
 8. 88

  Leave a Comment
  Pigzine: “Que creieu que haurien de fer les persones que obrin el Pig amb els diners?”
  Observador/a : “Crec que és un acte molt polèmic. Encara que tingués una idea en la que destinar-ho, no ho obriria ja que em faria por ser jutjada.”
  Observador/a 2: “Crec que tothom pensa molt diferent. Cadascú defensa només la seva ideologia. No crec que es pugui arribar a un punt comú.”
  Pigzine: “What do you think those who open Pig should do with the money?”
  Watcher 1: “I believe it’s a really controversial act. Even if I came up with a proper idea I wouldn’t take the money, as I would feel scared of being judged.”
  Watcher 2:” Everyone thinks really different. And as individuals we defend our own ideology. I guess I’ts quite impossible to agree.”

  Firatàrrega, Catalonia – 07/09/2019
 9. 87

  Leave a Comment

  Pigzine: “Quin creus que és l’objectiu de pigzine?”

  Observador/a: “Conscienciar–nos  de diferents realitats socials. Que per exemple aquelles persones de Tàrrega que podrien tenir actualment dificultats per pagar-se el menjar, amb aquests diners podrien rebre una petita ajuda simbòlica. Poden sentir almenys que no estan sols.”

  Pigzine: What do you think Pig is about?

  Watcher: “Make  people more conscious about diferents social situations. A good example could be a family who had economic problems and with Pig they could at least not feel unwelcome in the community.


  Firatàrrega, Catalonia – 07/09/2019

   

   

 10. 86

  Leave a Comment

  L’home, des de la distància, li comenta a una noia: “Deixa-ho com ha d’estar. Esto lo ha hecho un creativo. de ser un creativo a ser un imbécil hay una linea muy fina. vámonos.”

  Man, from the distance, tells a girl: “Leave it as it should be. This has been done by a creative. Being a creator and being an idiot is a very fine line. Let’s go.”


  Firatàrrega, Catalonia – 07/09/2019