This is a multilingual magazine - you can contribute in any language you wish.

An online magazine produced by young reporters.

We unscientifically document Pig, an art production by Kaleider, as it travels around the world.

Pig Conversations

Read the PIG news...

Pigzine: “Et consideres membre de la comunitat? De quina?”

Observardor/a: “Si, sempre que estas amb gent ja ets membre de la comunitat”

Pigzine: “Quin creus que es l’objectiu del porc?”

Observador/a: “Obrir un debat perque tota la gent es posi d’acord”

Pigzine: “Et genera desconfiança  el fet que sigui tant fàcil obrir el porc  a l’hora de fer-ho?”

Observador: “No , perquè ja es veu que es un fons comunitari.”

Pigzine: “Do you consider yourself a part of the community? Which one?”

Watcher: “Yes, as long as you are with people you are already a member of the community”

Pigzine: “What do you think Pig is about?”

Watcher: “To open a debate and see if we can all agree”

Pigzine: “Does the fact that Pig can be opened so easily deter you from opening it?”

Watcher: “No, because it is already seen as a community fund.”


Firatàrrega, Catalonia – 08/09/2019

 

Pigzine: “En què li agradaria invertir els diners?”

Observador: “Es podria fer un donatiu a fira Tàrrega  o per alguna ONG”

Pigzine: “Per què no decideix obrir-lo?”

Observador: “Perquè considero que és massa responsabilitat”

Pigzine: “What do you think will happen to the money?”

Observer: “A donation could be made at the Tàrrega fair or by some NGOs”

Pigzine: “Why not decide to open it and do that?”

Observer: “It is too much responsibility”


Firatàrrega, Catalonia – 08/09/2019

Pigzine: “En que li agradaria invertir els diners de dins el porc?”

Observador: “En crear un espectacle i fer-lo l’any que ve a fira Tàrrega.”

Pigzine: “I per què no decideix obrir-lo i agafar els diners?”

Observador: “perquè segurament hi ha gent que ho necessita més que nosaltres”

Pigzine: “What do you think the money inside Pig should be spent on?”

Observador: “To create my show, so I can do it next year at Tàrrega”

Pigzine: “And why have you decided to not open it and take the money?”

Observador: “Because there are probably people who need it more than us.”


Firatàrrega, Catalonia – 08/09/2019

” Ho destinaria als artistes. Són ells qui realment fan possible un esdeveniment tant bonic com la Fira del teatre.”

” I would share It between the artists. They are the ones that make Fira Tàrrega possible.”


Firatàrrega, Catalonia – 08/09/2019

Pigzine: ” Has participat o participaràs al Pig?”

Observador/a: “No ho crec, no m’entusiasma la idea.”

Pigzine:” Prendries tu la inciativa de proposar una idea per a la qual destinar-ho?”

Observador/a: “No crec que els diners representin una ajuda real. Al final només és una cosa material i temporal.”

Pigzine: “Et consideres part d’una comunitat?”

Observador/a: “Formo part de manera inevitable de varies comunitats però no em sento representada per cap.”

Pigzine: ” Quin creus que és l’objectiu de Pig?”

Observador/a: ” Conèixer  les intencions de la gent.”

Pigzine: “Que creus que haurien de fer aquells que obrin el Pig amb els diners?”

Observador/a: “Crec que podria millorar problemàtiques amb molt poca repercussió social. Ja que aquelles que són més profundes no poden resoldres amb diners.”

Pigzine: ” Si tinguéssis un bon propòsit ho obriries?”

Observador/a: ” No, preferiria dedicar una ajuda més humana i amb més sentit.”

Pigzine: “Would you contribute to Pig?”

Watcher: “I don’t think so, I can’t see the point of it.”

Pigzine: “What do you think the money should be for?”

Watcher: “I don’t see this money as a real help. At the end of the day money is just material and temporary.”

Pigzine: ” Do you consider yourself a member of a community?”

Watcher: “I believe it’s inevitable to be part of many communities but I don’t feel represented in any of them.”

Pigzine: “What do you think Pig is about?”

Watcher: “To get to know people’s intentions.”

Pigzine: “What do you think those who open Pig should do with the money?”

Watcher: “Maybe money could kind of give short term solutions to some little problems. But absolutely not with heavy social conflicts. Society needs human help rather than economic help.”

Pigzine: “Well if you have a reason, would you open it?”

Watcher: “I would rather get involved with some organisations and give real support.”


Firatàrrega, Catalonia – 07/09/2019

“M’esperaria a obrir el Pig quan estigués ple.”

” I would wait to open Pig until it’s full of money.”

 


Firatàrrega, Catalonia – 08/09/2019

” Deixen els diners sense vigilància perquè saben que la gent no serà capaç de posar-se d’acord. Per tant ningú ho obrirà.”
“They can leave the money without supervision as they know that people won’t be able to agree. Nobody will open it.”

Firatàrrega, Catalonia – 07/09/2019
Pigzine: “Que creieu que haurien de fer les persones que obrin el Pig amb els diners?”
Observador/a : “Crec que és un acte molt polèmic. Encara que tingués una idea en la que destinar-ho, no ho obriria ja que em faria por ser jutjada.”
Observador/a 2: “Crec que tothom pensa molt diferent. Cadascú defensa només la seva ideologia. No crec que es pugui arribar a un punt comú.”
Pigzine: “What do you think those who open Pig should do with the money?”
Watcher 1: “I believe it’s a really controversial act. Even if I came up with a proper idea I wouldn’t take the money, as I would feel scared of being judged.”
Watcher 2:” Everyone thinks really different. And as individuals we defend our own ideology. I guess I’ts quite impossible to agree.”

Firatàrrega, Catalonia – 07/09/2019

Pigzine: “Quin creus que és l’objectiu de pigzine?”

Observador/a: “Conscienciar–nos  de diferents realitats socials. Que per exemple aquelles persones de Tàrrega que podrien tenir actualment dificultats per pagar-se el menjar, amb aquests diners podrien rebre una petita ajuda simbòlica. Poden sentir almenys que no estan sols.”

Pigzine: What do you think Pig is about?

Watcher: “Make  people more conscious about diferents social situations. A good example could be a family who had economic problems and with Pig they could at least not feel unwelcome in the community.


Firatàrrega, Catalonia – 07/09/2019

 

 

L’home, des de la distància, li comenta a una noia: “Deixa-ho com ha d’estar. Esto lo ha hecho un creativo. de ser un creativo a ser un imbécil hay una linea muy fina. vámonos.”

Man, from the distance, tells a girl: “Leave it as it should be. This has been done by a creative. Being a creator and being an idiot is a very fine line. Let’s go.”


Firatàrrega, Catalonia – 07/09/2019

1 2 3 10